dr.sc. Goran Klepac - osobne stranice
Home
Data mining
REFII model
DM software i linkovi
Tekstovi
Vaša pitanja i odgovori
Konzultantske usluge RC
CV - dr. sc. Goran Klepac
CV - dr. sc. Leo Mršić
Tko traži istinu, taj ne treba brojati glasove.

Gottfried W. Leibniz
Vijesti Tekstovi
09.05.2021.

doc.dr.sc. Goran Klepac stekao zvanje višeg znanstvenog suradnika.

18.11.2018.
Goran Klepac, Kristi Berg autori poglavlja : Proposal of Analytical Model for Business Problems Solving in Big Data Environment
u knjizi: Web Services: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications (4 Volumes) / IRMA ,IGI Link ..

07.12.2017.
Goran Klepac, Robert Kopal, Leo Mršić autori poglavlja : Social Network Metrics Integration into Fuzzy Expert System and Bayesian Network for Better Data Science Solution Performance
u knjizi: Hybrid Intelligence for Social Networks ,Springer Link ..

08.10.2017.
Goran Klepac autor predgovora u knjizi !!!

Handbook of Research on Emergent Applications of Optimization Algorithms, editors: Pandian Vasant (Universiti Teknologi Petronas, Malaysia), Sirma Zeynep Alparslan-Gok (Suleyman Demirel University, Turkey) and Gerhard-Wilhelm Weber (Middle East Technical University, Turkey) IGI-Global
Link ..

01.07.2017.
Novo poglavlje u knjizi !!!

A New Paradigm in Fraud Detection Modeling Using Predictive Models,Fuzzy Expert Systems, Social Network Analysis and Unstructured Data u Computational Intelligence Applications in Business Intelligence and Big Data Analytics, editors: Vijayan Sugumaran, Arun Kumar Sangaiah, Arunkumar Thangavelu CRC Press, Taylor & Francis Group , Goran Klepac, Leo Mršić, Robert Kopal
Link ..

25.06.2017.

Goran Klepac, predavač na konferenciji: Data Science, Monetization and Economy, 28.06.2017.

How to extend analytical views in early warning systems by using data from virtual spaces (with illustrative example from Croatia)

Do we really create efficient early warning systems when we are using internally collected data from our databases? Which secrets, useful for decision making are hidden deep in virtual spaces and how it can be revealed by usage of data science methodology?
How to extend analytical views in early warning systems by using data from virtual spaces (with illustrative example from Croatia). How to squeeze juice of knowledge from ordinary data which are stored in social networks? How Social Network Analysis in combination with text mining and other data science methods can help to dig golden patterns of knowledge giving better binoculars to early warning systems making them more efficient.
This presentation will give answers on enumerated questions with illustrative and currently actual case study from Croatian market.
Link ..

19.04.2017.

Goran Klepac, član programskog odbora konferencije: ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND NATURAL LANGUAGE CONFERENCE, ST. PETERSBURG, RUSSIA, 20-23 SEPTEMBER 2017
Link ..

17.03.2017.
Novo poglavlje u knjizi !!!

Intelligent Decision Support Systems for Sustainable Computing, Editors: Arun Kumar Sangaiah, Ajith Abraham, Patrick Siarry, Michael Sheng (Eds.), Springer International Publishing, 2017, Leo Mršić, Robert Kopal Goran Klepac : Analyzing Slavic Textual Sentiment Using Deep Convolutional Neural Networks
Link ..

03.12.2016.

Prezentacija : Kako razvijati fraud detection modele pomoću data science tehnika : Link(PDF) ...

25.11.2016.

Data science i razvoj modela za otkrivanje prijevara, ili kako zajahati valove statističkih paradoksa

Što učiniti kada planirate razviti sustav za detekciju prijevara ili prepoznati sumnjivu aktivnost, a jedino što imate je more atributa unutar baze podataka ili nestrukturiranih izvora podataka bez jasne ideje u kom smjeru krenuti? Ima li rješenja? Dođite na naš sljedeći meetup u suradnji s Visokim Učilištem Algebra i saznajte kako!

Predavač: Dr.sc. Goran Klepac

Očekujemo Vas na Visokom Učilištu Algebra 30. studenog u 18 sati u dvorani Faust Vrančić!
Link za prijavu ..

19.11.2016.
Nova knjiga !!!

Hybrid Soft Computing for Image Segmentation: Bhattacharyya, S., Dutta, P., De, S., Klepac, G. (Eds.), Springer International Publishing, 2016, Goran Klepac je ujedno i autor poglavlja: REFII Model and Fuzzy Logic as a Tool for Image Classification Based on Image Example Link ..

30.10.2016.

Dr.sc. Goran Klepac će od 03.11.2016. - 04.11.2016. održati radionicu : "Razvoj fraud detection modela (modeli za detekciju prijevara) u bankarstvu pomoću data science metodologije". Radionica će se održati u Beču u organizaciji RBI-a za potrebe regionalnih članica (europskih članica grupe). Obuhvatit će razvoj preventivnih i eksplorativnih modela, kao i tehnike forenzike u svrhu otkrivanja obrazaca prijevara sa interaktivnim radom polaznika radionice na demonstracijskim skupovima podataka.

19.09.2016.
Članak u časopisu !!!

Klepac, G. (2016). Particle Swarm Optimization Algorithm as a Tool for Profile Optimization. International Journal of Natural Computing Research (IJNCR), 5(4), 1-23. doi:10.4018/IJNCR.2015100101
Link ..


19.07.2016.


Link na predavanje !!!

Kakvi se sve potencijali kriju u obradi slika i multimedijskih sadržaja u službi razvoja sustava preporuka, segmentaciijskih i cross selling modela ? Kako povezati različite vrste podataka sa multimedijskim sadržajima u svrhu kreiranja efikasnijih sustava preporuka, segmentaciijskih i cross selling modela. Predavanje daje odgovor kakve sve informacije možemo dodatno ekstrahirati analizirajući aktivnosti preferencija pregleda slikovnih sadržaja, te kako prepoznati profile korisnika analizirajući te sadržaje.
U okviru predavanja pokazano je kako slikovne sadražaje povezati sa izvorima podataka poput strukturiranih podataka, teksta, te kako primjeniti različite analitičke koncepte u svrhu dobivanja novih vrijednosti temeljem slikovnih sadržaja.
Integralni dio predavanja je i primjer koji ilustrira predloženi koncept.
Link ...

14.06.2016.
Nova knjiga u pripremi !!!

Dr.sc. Goran Klepac, author je poglavlja: Schrodinger equation as an inspiration for client portfolio simulation hybrid system based on dynamic Bayesian networks and REFII model u knjizi: Quantum Inspired Computational Intelligence, Research and Applications, Elsevier (MKP)
Članak u časopisu !!!

Dr.sc. Goran Klepac, author je članka: Customer Profiling in Complex Analytical Environments Using Swarm Intelligence Algorithms, u međunarodnom časopisu: International Journal of Swarm Intelligence Research(IJSIR)

10.05.2016.

Prijavite se na konferenciju : Od digitalnog marketinga do marketinga digitalne ere na kojoj ćete između ostalog moći vidjeti i predavanje : Kada digitalne marketinške kampanje “progledaju”, ili kako računalni vid širi horizonte analitičkim sustavima

Kakvi se sve potencijali kriju u obradi slika i multimedijskih sadržaja u službi razvoja sustava preporuka, segmentaciijskih i cross selling modela ? Kako povezati različite vrste podataka sa multimedijskim sadržajima u svrhu kreiranja efikasnijih sustava preporuka, segmentaciijskih i cross selling modela. Predavanje će dati odgovor kakve sve informacije možemo dodatno ekstrahirati analizirajući aktivnosti preferencija pregleda slikovnih sadržaja, te kako prepoznati profile korisnika analizirajući te sadržaje.
U okviru predavanja pokazat će se kako slikovne sadražaje povezati sa izvorima podataka poput strukturiranih podataka, teksta, te kako primjeniti različite analitičke koncepte u svrhu dobivanja novih vrijednosti temeljem slikovnih sadržaja.
Integralni dio predavanja bit će i primjer koji ilustrira predloženi koncept.
Više na ...

14.04.2016.

Prijavite se na predavanje: Data science u poslovnoj praksi, 21.04.2016. u 17:00 sati Ekonomski fakultet, Zagreb.

Predavanje će dati odgovore na pitanja kako data science može pomoći u svakodnevnom poslovanju. Kako pomoću data science metoda izgraditi sustave za predikciju prekida ugovornih odnosa, detekciju prijevara, segentaciju, procjenu rizičnosti i kako razumjeti uzroke tih pojava.
Predavanje će vas odvesti u svijet gdje podaci pričaju priče i šapću vam kako rješiti probleme, a na to ih potičete tehikama data science-a.
Uronit ćemo u svijet gdje vladaju relacijske baze, kako i virtualne prostore osluškujući šaptanja na društvenim mrežama, a sve u cilju boljeg razumijevanja kupca.
U sklopu predavanja bit će prikazano nekoliko poslovnih slučajeva iz poslovne prakse predavača iz domene osiguranja, telekomunikacija, trgovine i financijskog sektora gdje su se primjenom data science tehnika i metoda uspješno rješili problemi iz poslovne prakse.
Više na ...

21.03.2016.

Dr.sc. Goran Klepac jedan je od predavača na Data Science Monetization konferenciji. Predavanje naslova : Kada ekstremi propjevaju, ili kako izgraditi sustav za detekciju prijevara, dati će odgovore na pitanja: Zašto je izgradnja prediktivnih modela za detekciju prijevara kompleksniji zadatak od izgradnje prediktivnih modela za neke druge problemske prostore ? Kako data science može pomoći u situacijama kada ne postoje statistički relevantni uzorci koji bi ukazivali na devijantna ponašanja u portfelju, uslijed činjenice kako prijevare nisu masovna pojava ? Koja je uloga ekstrema unutar podataka u tom procesu i kako ih prepoznajemo ? Kako objediniti ekspertne sustave, SNA, tradicionalnu prediktivnu analitiku, text mining u svrhu izgradnje sustava za detekciju prijevara ?
Kroz predavanje će biti predstavljeni poslovni slučajevi iz poslovne prakse predavača, iz domene osiguranja, gdje će se na ilustrativan način pokazati sinergijski efekt hibridnih sustava u vidu objedinjenih ekspertnih sustava, SNA, tradicionalne prediktivne analitike i text mininga u službi detekcije prijevara.
Više na ...

15.03.2016.
Nova knjiga u pripremi !!!

Dr.sc. Goran Klepac, author poglavlja i urednik u novoj knjizi : Bhattacharyya, S., Bhaumik, H., De, S., & Klepac, G. (2017). Intelligent Analysis of Multimedia Information (pp. 1-484). Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-5225-0498-6

10.03.2016.

Dr.sc. Goran Klepac autor je predgovora u knjizi: Handbook of Research on Modern Optimization Algorithms and Applications in Engineering and Economics

07.02.2016.
Nova knjiga !!!

Dr.sc. Goran Klepac, author ju poglavlja u novoj knjizi: Business Intelligence: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications

07.11.2015.
Nova knjiga u pripremi !!!

Dr.sc. Goran Klepac, dr.sc. Leo Mršić i dr.sc. Robert Kopal authori su poglavlja: "Efficient Risk Profiling Using Bayesian Networks and Particle Swarm Optimization Algorithm", u novoj knjizi : Analyzing Risk through Probabilistic Modeling in Operations Research

13.10.2015.
Nova knjiga u pripremi !!!

Dr.sc. Goran Klepac autor je poglavlja: "Discovering behavioural patterns within customer population by using temporal data subsets", u novoj knjizi : Handbook of Research on Advanced Hybrid Intelligent Techniques and Applications.

21.09.2015.
Dr.sc. Goran Klepac dobio je status prepoznatog recenzenta, u izdavačkoj kući : Elsevier.

20.09.2015.

Poziv za poglavlja u knjizi : "Hybrid Soft Computing for Image Segmentation", u izdanju izdvačke kuće : Springer, gdje je dr.sc. Goran Klepac jedan od urednika.
Više na ...

14.09.2015.

Dr.sc. Goran Klepac, predavač na međunarodnoj konferenciji " SCIENCE AND BUSINESS", koja će se održati: "02.10.2015, u Sloveniji",
Više o konferenciji ...

01.09.2015.

Dr.sc. Goran Klepac će na Fraud konferenciji u Beču u organizaciji RBI-a 03.09.2015., održati dvosatnu radionicu naslova: "Developing fraud detection models –
best practices with case studies", koja će obuhvatiti razvoj modela za detakciju prevara.
Radionica će obuhvatiti razvoj preditivnih modela, ekspertnih modela, modela baziranih na mrežnoj analitici, modela baziranih na procesiranju prirodnog jezika nad podacima prikupljenih sa intenetskih izvora. Na radionici će uz prijedlog holističkog rješenja biti prikazani i poslovni slučajevi iz spomenutog područja gdje je dr.sc. Goran Klepac bio autor analitičkih rješenja za detekciju prevara u različitim granama gospodarstva.


25.08.2015.
Dr.sc. Goran Klepac, dr.sc. Leo Mršić i dr.sc. Robert Kopal, autori su poglavlja: "REFII Model as a Base for Data Mining Techniques Hybridization with Purpose of Time Series Pattern Recognition", u knjizi: "Hybrid Soft Computing Approaches", izdavač: Springer
Više o knjizi ...

07.07.2015.

Nova knjiga u pripremi !!!

Dr.sc. Goran Klepac i dr.sc. Marko Velić, autori su poglavlja: "Natural Language Processing as Feature Extraction Method for Building Better Predictive Models", u knjizi: "Modern Computational Models of Semantic Discovery in Natural Language", koja izlazi u trećem kvartalu 2015. godine .
Više o knjizi ...

06.07.2015.

U knjizi: "Transportation Systems and Engineering: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications ", objavljeno je poglavlje dr.sc. Gorana Klepca: "Risk Evaluation in the Insurance Company Using REFII Model" Uredništvo: Information Resources Management Association (USA)
Više o knjizi ...

23.05.2015.

U knjizi: "Research Methods: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications ", objavljeno je poglavlje dr.sc. Gorana Klepca: "Data Mining Models as a Tool for Churn Reduction and Custom Product Development in Telecommunication Industries" Uredništvo: Information Resources Management Association (USA)
Više o knjizi ...

08.04.2015.

Nova knjiga u pripremi !!!

Dr.sc. Goran Klepac, autor je poglavlja: "Particle swarm optimization algorithm as a tool for profiling from predictive data mining models ", u knjizi: "Handbook of Research on Swarm Intelligence in Engineering", koja izlazi u trećem kvartalu 2015. godine u izdanju američke izdavačke kuće IGI global.
Više o knjizi ...

25.03.2015.

Call for Chapters: Intelligent Analysis of Multimedia Information

Editors:
Dr. Siddhartha Bhattacharyya, (RCC Institute of Information Technology, India)
Mr. Hrishikesh Bhaumik, (RCC Institute of Information Technology, India)
Mr. Biswanath Chakraborty, (RCC Institute of Information Technology, India)
Dr. Goran Klepac, (Raiffeisen Bank, Croatia)
Više na linku ...

21.03.2015.

Link na predavanja sa konferencije : "Od digitalnog marketinga do marketinga digitalne ere" na YouTube-u.
Na ovome linku možete vidjeti nadahnuto predstavljanje knjige "Developing Churn Models Using Data Mining Techniques and Social Network Analysis", koju je predstavio prof.dr.sc. Velimir Srića, a koju su napisali Klepac, Kopal i Mršić. Link sadrži interesantna predavanja dr.sc. Roberta Kopala i dr.sc. Lea Mršića, kao i dva predavanja dr.sc. Gorana Klepca.

14.03.2015.

Prijavite se na konferenciju: "Od digitalnog marketinga do marketinga digitalne ere" , u organizaciji Visokog učilišta Algebra.

27.02.2015.Nova knjiga u pripremi !!!
Dr.sc. Goran Klepac, autor je poglavlja: "Proposal of analytical model for business problems solving in big data environment ", u knjizi: "Strategic Data-Based Wisdom in the Big Data Era", koja izlazi u drugom kvartalu 2015. godine u izdanju američke izdavačke kuće IGI global.
Više o knjizi ...

24.02.2015.

Dr.sc. Goran Klepac, izabran je za voditelja katedre za informacijske sustave na Visokom učilištu Algebra.

27.11.2014.


Dr.sc. Goran Klepac, član je programskog odbora na (ACIIDS 2015) 7th Asian Conference of Intelligent Information and Database Systems, Bali, Indonesia.


10.11.2014.

Dr.sc. Goran Klepac, član je Technichal Program Committee na International Conference on Computational Intelligence and Communication Networks (ICCICN 2014), Kolkata, Indija.


07.11.2014.

09.11.2014, na HRT4 u 16:30, u emisiji "Kod budućnosti", dr.sc. Goran Klepac će pričati o fenomenu evolutivnog računarstva, odnosno kako nam uzori u prirodi mogu biti inspiracija za inteligentne algoritme. Kao ilustracija bit će riječi o genetičkim algoritmima, genetičkom programiranju, algoritmu optimizacije mravlje kolonije, inteligenciji jata i PSO algoritmu, te ulozi fraktala u inteligentim algoritmima.

09.10.2014.

Prezentaciju rada: "Credit Risk Early Warning System using Fuzzy Expert Systems", predstavljenog na konferenciji: CECiiS, možete vidjeti ovdje:
Credit Risk Early Warning Systems using Fuzzy Expert Systems

09.09.2014.

Igor Kaluđer i Goran Klepac, autori su znanstvenog rada: "Credit Risk Early Warning System using Fuzzy Expert Systems", koji će biti prezentiran na konferenciji: CECiiS: Central European Conference on Information and Intelligent Systems, u organizaciji Fakulteta Organizacije i Informatike iz Varaždina.

08.09.2014.


Dr.sc. Goran Klepac, član je International Editorial Review Board , u znanstvenom časopisu International Journal of Ambient Computing and Intelligence (IJACI)


29.08.2014.

Dvije nove knjige u pripremi !!!
Dr.sc. Goran Klepac, autor je poglavlja "Particle swarm optimization algorithm as a tool for profiling from predictive data mining models", u knjizi: "Handbook of Research on Swarm Intelligence in Engineering", te je autor poglavlja "Proposal of analytical model for business problems solving in big data environment", u knjizi: "Strategic Data-Based Wisdom in the Big Data Era", koje izlaze 2015. godine u izdanju američke izdavačke kuće IGI global.

22.07.2014.

Dr.sc. Goran Klepac izabran je u uredništvo međunarodnog znanstvenog časopisa: Global Journal of Technology and Optimization.


12.07.2014.

Dr.sc. Goran Klepac je tijekom srpnja 2014. godine za Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina, odradio konzultantske usluge u domeni upravljanja odnosima sa klijentima (CRM) u bankarstvu, što je uključivalo razvoj prediktivnih churn/retention, cross sell, up sell i segmentacijskih modela.


04.04.2014.U zadnjem kvartalu 2014. godine izlazi knjiga na engleskom jeziku, naslova: "Developing Churn Models Using Data Mining Techniques and Social Network Analysis", u izdanju američke izdavačke kuće
IGI global.
Autori knjige su dr.sc. Goran Klepac, dr.sc. Robert Kopal i dr.sc. Leo Mršić. Ovo je prva knjiga u svijetu koja se bavi isključivo problematikom modeliranja prekida ugovornih odnosa primjenom data mining metoda i SNA analitike. Knjiga daje sveobuhvatna i opsežna rješenja kako dizajnirati prediktivne analitičke modele za predviđanje prekida ugovornih odnosa u različitim granama gospodarstva.
Više o knjizi ...


03.04.2014.

Dr.sc. Goran Klepac, dr.sc. Robert Kopal i dr.sc. Leo Mršić autori poglavlja: "Early warning system framework proposal, based on structured analytical techniques, SNA and fuzzy expert system for different industries" u knjizi: "Artificial Intelligent Algorithms and Techniques for Handling Uncertainties: Theory and Practice", koja izlazi krajem 2014. godine u izdanju američke izdavačke kuće IGI global.


02.04.2014.

Dr.sc. Goran Klepac, jedan od urednika u časopisu CIT. Journal of Computing and Information Technology, University of Zagreb University Computing Centre - SRCE

10.12.2013.

Dr.sc. Goran Klepac izabran je u uredništvo međunarodnog znanstvenog časopisa:
INTERNATIONAL JOURNAL OF
COMPUTING AND OPTIMIZATION


16.07.2013.

U proteklom kvartalu dr.sc. Goran Klepac odradio je niz projekata vezanih uz telekomunikacije i trgovinu (prediktivni i segmentacijski modeli).
Na site-u možete naći dva nova teksta :
Što je to SNA analitika? i Kada intuicija zatreba pomoć.

12.03.2013.

Dr. sc. Goran Klepac- jedan od predavača na petoj hrvatskoj konferenciji o kontrolingu. Više o konferenciji i prijave na konferenciju ...

31.07.2012.

Dr. sc. Goran Klepac autor je poglavlja: "Risk Evaluation on Insurance Company Clients Using REFII Model" u knjizi: "Intelligent Techniques in Recommendation Systems: Contextual Advancements and New Methods" koja uskoro izlazi u izdanju američke izdavačke kuće IGI global. Više o cijelom projektu ...


24.05.2012.

Dr. sc. Robert Kopal i dr. sc. Goran Klepac održat će 30. svibnja 2012. seminar: "Upravljanje profitabilnošću portfelja primjenom naprednih analitičkih metoda - primjer profitabilnosti retaila -", u organizaciji Hrvatskog instituta za bankarstvo i osiguranje. Sadržaj seminara i prijavnicu možete pronaći ovdje.


11.03.2012.

Dr. sc. Robert Kopal i dr. sc. Goran Klepac održat će 23. ožujka 2012. seminar: "Primjena napredne analitike u osiguranju", u organizaciji Hrvatskog ureda za osiguranje. Sadržaj seminara i prijavnicu možete pronaći ovdje.


16.02.2012.

Dr. sc. Goran Klepac održat će u ožujku predavanja na dvije konferencije: konferenciji o kontrolingu i konferenciji o korporativnoj sigurnosti.


09.02.2012.

dr. sc. Goran Klepac kao pozvani predavač i savjetnik na konferenciji
Financial data managemet forum, koja će se održati u Amsterdamu (Nizozemska) 22-23.05.2012, zajedno sa dr. sc. Robertom Kopalom održat će trosatni workshop: "Portfolio management in financial institutions, using advanced intelligent methods".


16.01.2012.

U izdanju poznate američke izdavačke kuće koja izdaje knjige iz područja informacijskih znanosti (computer science) IGI global, krajem lipnja 2012. izlazi knjiga: "Intelligent Techniques in Recommendation Systems: Contextual Advancements and New Methods ", Editors: Dr. Satchidananda Dehuri,Dr. Manas Ranjan Patra, Dr. Bijan Bihari Misra,Dr. Alok Kumar Jagadev , gdje je dr.sc. Goran Klepac autora poglavlja "Risk Evaluation in The Insurance Company Using REFII model".

11.12.2011.

Nova knjiga dr. sc. Gorana Klepca, : "SUSTAVI POTPORE ODLUČIVANJU" (priručnik). Izdavač: Algebra d.o.o., 2011. Priručnik će se koristiti za potrebe nastavnog plana i programa na Visokoj školi za primijenjeno računarsto, predmet : Sustavi potpore odlučivanju.

27.09.2011.

U časopisu "Poslovni savjetnik", za 10. mjesec, pročitajte tekst dr sc. Gorana Klepca, o značenju poslovne inteligencije u poslovanju, kao i o trendovima kretanja analitike u poslovnoj inteligenciji.

22.09.2011.

Dr. sc. Goran Klepac, suradnik u knjizi: "KOMPETITIVNA ANALIZA – poslovne i ekspertne kvantitativne analitičke tehnike". Autori dr. sc. Robert Kopal i Darija Korkut, zajedno sa svojim suradnicima dr.sc. G. Klepcom, mr.sc. I. Kaluđerom i S. Krnjašićem, pripremili su dvije nove knjige na temu kompetitivne analize koje će uskoro biti dostupne u maloprodaji.

03.09.2011.

Konferencija "Primjena business intelligence procesa" u organizaciji Cominusa i Lidera, odražat će se 10. studenoga 2011. dr.sc. Goran Klepac, će na konferenciji održati predavanje: "Upravljanje profitabilnošću u retailu" a mr.sc. Leo Mršić predavanje "Planiranje u retailu: Kako kraj ciklusa pretvoriti u novi početak?". Više o konferenciji pogledajte na ovoj adresi.

25.05.2011.

Dr. sc. Goran Klepac je na 4. međunarodnoj konferenciju „ Dani kriznog upravljanja “ predstavio rad "Sustavi ranog upozorenja temeljeni na metodama poslovne inteligencije", kao koautor .

25.04.2011.

Tekst koji objašnjava zašto kupovina softvera ne smije biti jedina preokupacija vezana uz BI projekt, tekst dr. Klepca objavljen u business.hr možete pročitati ovdje.

21.02.2011.

Tekst koji se dotiče problematike umjetne inteligencije i trendova u istoj, objavljen u siječanjskom broju časopisa "Vidi", možete pročitati ovdje.

29.01.2011.

Tekst koji objašnjava zašto poslovnu analitiku ne treba promatrati isključivo kao sustav reporta i OLAP rješenja, nadahnut interviewom sa dr. Klepcom za business.hr možete pročitati ovdje.

14.12.2010.

Tekst dr.sc. Gorana Klepca o trendovima u web miningu, objavljenog u časopisu "Vidi" za mjesec listopad,
možete pročitati ovdje (PDF)

30.10.2010.

Link na članak o predavanju na konferenciji "Primjena Business intelligence procesa", dr.sc. Gorana Klepca i mr.sc. Lea Mršića


08.09.2010.

Prijavite se na konferenciju: "Primjena Business intelligence procesa", gdje su predavači i dr.sc. Goran Klepac i mr.sc. Leo Mršić, u organizaciji Comminusa i LIDER press-a.


12.07.2010.

Prijavite se na radionicu: "Inteligentno upravljanje portfeljem korisnika", koju će održati dr.sc. Goran Klepac, u organizaciji poduzeća "Comminus".


18.05.2010.

Sadržaj knjige: "Data Mining in Public and Private Sectors: Organizational and Government Applications".
Više o poglavlju u knjizi kojem je autor dr.sc. Goran Klepac: "Preparing for New Competition in the Retail Industry".


17.03.2010.

U izdanju poznate američke izdavačke kuće koja se bavi izdavanjem knjiga iz područja informacijskih znanosti (computer science) IGI global, krajem travnja 2010. izlazi knjiga: "Data Mining in Public and Private Sectors: Organizational and Government Applications", Antti Syvajarvi (Editor), Jari Stenvall (Editor), gdje je dr.sc. Goran Klepac jedan od koautora u knjizi.
Knjigu možete naručiti na www.amazon.com

06.09.2009.

Dr.sc. Goran Klepac će 11.09.2009. i 12.09.2009. održati predavanja na poslijediplomskom doktorskom studiju (FOI) iz predmeta Metode razvoja i istraživanje sustava poslovne inteligencije.


12.08.2009.

Na site je dodan tekst sa
praktičnim savjetim za razvoj ekspertnih sustava (PDF)

24.07.2009.

U zadnjem kvartalu 2009. godine izlazi knjiga na engleskom jeziku, radnog naslova: "Handbook of Research on Data Mining in Public and Private Sectors: Organizational and Government Applications", u izdanju izdavačke kuće
IGI global.
Jedan od koautora u knjizi je i dr.sc. Goran Klepac.


13.06.2009.

Na stranici DM software i linkovi (pod kategorijom "softver") možete pronaći novi link na softver za samoorganizirajuće mape, koji u demo verziji može biti koristan za razumijevanje ove vrste neuronskih mreža.
Uskoro će na ovome site-u biti objavljen tekst sa praktičnim savjetima za uspješan razvoj i implementaciju fuzzy ekspertnih sustava.

24.03.2009.

Na BI or not BI: Business survival kit seminaru (Zagreb, 25. ožujka 2009.), u organizaciji poduzeća CRMT, dr.sc. Goran Klepac održati će predavaje pod naslovom:" Inteligentno upravljanje portfeljem pomoću metoda data mininga".
Predavanje će se osvrnuti na ulogu metoda data mininga u svakodnevnom poslovanju, kao i promjenu karaktera metoda data mininga u uvjetima recesije. Na predavanju će biti prikazan ilustrativan primjer upravljanja trgovačkim portfeljem pomoću metoda data mininga u uvjetima recesije. Predavanje će posebnu pažnju posvetiti kreiranju sustava ranog upozorenja i sustava monitoriranja portfelja u službi potpore poslovnom odlučivanju.


09.03.2009.

Na 2. Međunarodnoj konferenciji o korporativnoj sigurnosti (Zagreb, 2. travnja 2009.) dr.sc. Goran Klepac će održati predavaje pod naslovom "Upravljanje portfeljem u uvjetima krize".
Predavanje će se osvrnuti na vrste portfelja s obzirom na različite grane gospodarstva te njihove specifičnosti u upravljanju s obzirom na tržišne uvjete poput recesije i konkurentske tržišne utakmice.
Predavanje će dati odgovor na pitanje što karakterizira upravljanje portfeljem u uvjetima krize, i kako nam u tome mogu pomoći metode data mininga.
Prezentirat će se metodologija primjene scenario analiza pomoću metoda data mininga, koja bi trebala biti podrška strateškom poslovnom odlučivanju.
Prikazat će se metodologija segmentacije pomoću tehnika data mininga prema kriteriju rizičnosti, i objasniti porast njenog značaja u uvjetima tržišne krize.
Na predavanju će također biti prikazan model cjelovitog sustava koji se temelji na tehnikama data mininga a koji služi kao potpora poslovnom odlučivanju u uvjetima tržišne krize.


27.02.2009.

U časopisu Financijska teorija i praksa br. 4/2008 objavljen je rad dr.sc. Gorana Klepca: Model osjetljivosti portfelja za analizu kreditnog rizika uzrokovanog strukturnim i makroekonomskim promjenama.

20.12.2008.Objavljena je knjiga : "Credit Scoring - Concepts, Perspectives and Models"; editors: Ravi Kumar, Jain B; The Icfai University Press, India, 2008, ISBN: 978-81-314-1577-1. Klepac Goran je autor jednog poglavlja u knjizi.
Knjigu "Credit Scoring - Concepts, Perspectives and Models" možete naručiti ovdje.

03.10.2008.

10.09. - 12. 09. i od 01.10.-03.10.2008. dr. sc. Goran Klepac održao je seminare "Primjena data mining metoda u bankarstvu za analitičare" u organizaciji RBA.


08.09.2008.

Na predstojećoj 13. HrOUG konferenciji mr.sc. Leo Mršić održat će predavanje na temu tehničkog rješenja programa vjernosti Lantea Grupe: PremiumClub. Raspored svih događanja pogledajte ovdje.

28.08.2008.

dr.sc. Goran Klepac je jedan od predavača a mr.sc. Leo Mršić suradnik na kolegiju "Sustavi potpore odlučivanju ", u Visokoj školi za računarstvo.

12.07.2008.

Na predstojećoj Oracle Open World (OOW) konferenciji u San Franciscu, SAD od 21. do 25.09.2008. mr.sc. Leo Mršić održat će predavanje na temu projekta PremiumClub Lantea Grupe. Više o OOW konferenciji na stranicama konferencije. Detalji predavanja na ovoj adresi. Pregledajte sve prijavljene radove na ovoj adresi.

10.07.2008.

Pogledajte članak iz časopisa Info.ba vezano uz Oracle event u Sarajevu na kojem su sudjelovali dr.sc. Goran Klepac i mr.sc. Leo Mršić [članak, PDF, 200kb]

22.06.2008.

Dr.sc. Goran Klepac će 28.06.2008. održati predavanje na poslijediplomskom doktorskom studiju "Informacijske znanosti" na Fakultetu organizacije i informatike u okviru nositeljstva predmeta "Metode razvoja i istraživanje sustava poslovne inteligencije".

16.06.2008.

12. i 13. lipnja 2008. dr. sc. Goran Klepac održao je seminar "Primjena data mining metoda u bankarstvu" u organizaciji RBA.

Nove tekstove iz područja data mininga možete pronaći ovdje.


09.06.2008.

Goran Klepac i Leo Mršić su 04.06.2008. u organizaciji Oracle BIH, održali seminar u Sarajevu.
Seminar je prikazao problematiku primjene poslovne inteligencije u svakodnevnom poslovanju s managerske perspektive.

04.04.2007.

Pogledajte recenziju knjige "Poslovna inteligencija kroz poslovne slučajeve" (Vip poslovni magazin, 04.04.2007.)

04.01.2007.

Pogledajte recenziju knjige "Poslovna inteligencija kroz poslovne slučajeve" (Lider, 29.12.2006.)

06.12.2006.

Rezultate ankete (12 polaznika) uspješno završenog seminara u okviru DSA možete vidjeti ovdje.

Vi se također možete prijaviti na naredni seminar.I would like to know more about:

Churn (57,75%)

Fraud detection (22,54%)

Segmentation models (7,04%)

Scoring models (2,82%)

Other (9,86%)


Ukupno glasova: 71

Credit Risk Early Warning Systems using Fuzzy Expert Systems(PDF)

Što je to SNA analitika? (PDF)

Kada intuicija zatreba pomoć. (PDF)

Zašto kupovina softvera nije najbitniji dio BI projekata ? (PDF)

Trendovi u umjetnoj inteligenciji i inteligentnim algoritamskim metodama (PDF)

Zašto poslovnu analitiku ne treba promatrati kao sustav reporta i OLAP rješenja (PDF)

Trendovi u web miningu i istraživanju tržišta (PDF)

Praktični savjeti za razvoj ekspertnih sustava (PDF)

Portfolio sensitivity model for analyzing credit risk caused by structural and macroeconomic changes.

Model osjetljivosti portfelja za analizu kreditnog rizika uzrokovanog strukturnim i makroekonomskim promjenama.

Time series analysis using a unique model of transformation

Integrating Seasonal Oscillations into Basel II Behavioural Scoring Models

"Uključivanje sezonskih utjecaja u bodovanje kredita Basel II", objavljen u časopisu "Financijska teorija i praksa", koje izdaje Institut za javne financije.

Upravljanje rizičnošću portfelja primjenom metoda poslovne inteligencije (PDF)

Prevencija i sprečavanje prekida ugovornih odnosa/kupovine primjenom analitičkih CRM metoda (PDF)

Problematika povezivanja na izvore podataka i kombinatorne eksplozije u provođenju data mining analiza. (PDF)

Problematika i tehnike pripreme podataka za data mining analize. (PDF)

Osvrt na knjigu "Digitalna biologija", Peter J. Bentley, Izvori, 2003. (PDF)

Sedamnaest slideova koji govore o klasičnoj metodologiji scoringa na primjeru "churna". (PDF)

Kakva je uloga survival modela u prevenciji prekida ugovornih odnosa (churn-a) (PDF)

Doktorska disertacija dr.sc. Gorana Klepca - REFII model (PDF cca 1.7 MB)

Magistarski rad "Primjena metoda rudarenja podataka u trgovini tekstilnim i srodnim proizvodima" - Leo Mršić (PDF).

Predgovor i sadržaj knjige "Poslovna inteligencija kroz poslovne slučajeve" (PDF)

Tolerira li oštra tržišna utakmica hladnokrvan analitički pristup ? (mr.sc. Leo Mršić)

Opis sustava za analizu raslojavanja tržišnih segmenata (RC/IN2)

Kada 0,03% počinje biti razlog za uzbunu ? (problematika churna) (PDF)

Što treba imati u vidu prilikom uvođenja data mining sustava u poduzeće (PDF)

Poslovna inteligencija- Euklid vs. Bond (PDF)

Kako razviti fuzzy ekspertne sustave za potrebe scoringa (PDF)

Slučaj stroja za teleportaciju, ili zašto trebamo data mining (PDF)

Animacija algoritma za pretraživanje uzoraka u vremenskoj seriji baziranog na REFII modelu (Flash)

(c) 2006 | dr.sc. Goran Klepac | tehnička realizacija: mr.sc. Leo Mršić